O stowarzyszeniu

Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” powstało z naszej pasji do winiarstwa i poczucia więzi z regionem, w którym uprawiamy winorośl.

Winnice zakorzeniły się już na dobre w okolicach Jasła, dosłownie i w przenośni. Pierwsze krzewy przywiózł do Jasła i testował Roman Myśliwiec w latach 80-tych XX wieku. Z czasem winiarskiego bakcyla łapały kolejne osoby, powiększał się areał winnic. Obecnie winiarze mają już pewne doświadczenie, powstają wina doceniane przez odbiorców, które nie wstydzą się startować w konkursach i zdobywać medale. Każda pasja cieszy jednak podwójnie, jeżeli jest dzielona z innymi. Praca z krzewami winnymi i tworzenie autorskich win, to doświadczenia pasjonujące i zajmujące, ale dopiero zadowolenie odbiorców i ich pozytywne reakcje, są ukoronowaniem procesu. I odwrotnie – wino nigdy i nigdzie nie smakuje tak dobrze, jak serwowane osobiście przez winiarza we własnej piwnicy. Naturalną koleją rzeczy jest więc otwarcie winnic dla zwiedzających i powstanie turystycznych ścieżek w winiarskim regionie. Stowarzyszenie daje winiarzom możliwość współpracy w celu promocji win i winnic, stworzenia marki wina regionalnego, rozwoju regionu winiarskiego, turystom zaś pozwala na łatwiejszy kontakt z jasielskim winem, atrakcje na profesjonalnie opracowanym szlaku po winnicach, udział w imprezach, szkoleniach, degustacjach.

Inicjatorami powstania stowarzyszenia są właściciele winnic skupionych wokół miasta Jasła, które jako pierwsze dostrzegło potencjał winiarstwa i jego pozytywny wpływ na rozwój regionu i w oparciu o wino chce budować swój wizerunek.  W logo stowarzyszenia odnajdujemy więc mapkę powiatu jasielskiego, w którym znajdują się wszystkie winnice założycielskie stowarzyszenia. Znamiennym zbiegiem okoliczności, zarys powiatu swym kształtem przypomina też winne grono. Działalność stowarzyszenia ma zasięg lokalny. Czujemy się związani z ziemią jasielską i chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju tego terenu. Wierzymy, że istotnym elementem może być enoturystyka. Wino ma szansę stać się jedną z głównych atrakcji regionu i zachętą do przyjazdu dla wielu osób. Ważny jest dla nas wzrost poczucia tożsamości regionu i propagowanie nie tylko wina, ale też tradycji i produktów regionalnych.

Nazwę stowarzyszenia „Vinum pro cultura”, czyli „wino dla kultury” rozumieć można na wiele sposobów. Kulturę, którą chcemy propagować i rozwijać odczytać można i skojarzyć z kulturą spożycia wina oczywiście, ale również z kulturą związaną ze sztukę, czy też po prostu kulturą osobistą, obyciem, wykształceniem czy wychowaniem. Jesteśmy przekonani, że winiarstwo jest czynnikiem kulturotwórczym, uprawa winorośli miała wpływ na rozwój społeczeństw i może również obecnie kształtować pozytywne postawy społeczne.

Z celami i działaniami stowarzyszenia zapoznać się można w Statucie.

Winnice zrzeszone w stowarzyszeniu zaprezentowane są w zakładce „Winnice”