Zarząd

Barbara Czajka – prezes zarządu
mail: b.czajka@winiarzejaslo.pl
tel. +48 604052132

Marek Nowiński  - wiceprezes zarządu
mail: m.nowinski@winiarzejaslo.pl
tel. +48 606 787 623

Katarzyna Korzeń – sekretarz zarządu
mail: k.korzen@winiarzejaslo.pl
tel. +48 513 025 972

Mariusz Wójtowicz –  skarbnik zarządu
mail: m.wojtowicz@winiarzejaslo.pl
tel. +48 509 627 742

Andrzej Ligęzka –  członek zarządu
mail: a.ligezka@winiarzejaslo.pl
tel. +48 604964863