Walne Zebranie Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy Vinum pro Cultura.

Zgodnie z § 14 pkt.2 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy zwołuje Walne Zebranie na dzień 6 marca (niedziela) na godz. 09:30. W przypadku braku quorum, zgodnie z § 14 pkt. 9 Statutu, następne Walne Zebranie odbywa się w terminie 30 minut po pierwszym (10:00), przy czym jest ono ważne (i uchwały na nim podejmowane) niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Bryłach. Od godziny 9:00 zapewniony będzie catering śniadaniowy.
Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa.  
 
Porządek zebrania:
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. 
3. Wybór Komisji skrutacyjnej do głosowań. 
4. Sprawozdanie z prac Zarządu i działalności Stowarzyszenia JSW za rok 2021. 
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
7. Sprawozdanie Męża Zaufania za rok 2021. 
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2021. 
10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu. 
11. Wybór Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Męża Zaufania.
12. Opracowanie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2022. 
13. Rozpatrzenie wniosków i postulatów.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania.