Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy

Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy informuje, że Walne Zebranie Członków JSW odbędzie się w dniu 9 lutego 2020 (niedziela) o godz. 13.30.

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 14 pkt. 9 Statutu, następne Walne Zebranie odbywa się w terminie 30 minut po pierwszym, przy czym jest ono ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Bryłach.

Porządek zebrania:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej do głosowań.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu i działalności Stowarzyszenia JSW za rok 2019.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7. Sprawozdanie Męża Zaufania za rok 2019.
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019.
10. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
11. Opracowanie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2020.
12. Rozpatrzenie wniosków i postulatów.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia do uczestnictwa.